BBQ Selection

BBQ Ribs
$5.99

Costelinha de porco – 8 oz

Linguica de porco – Pork Sausage – 8 oz $4.99

Frango com Bacon – Chicken wrapped in bacon – 8…

Peito de Frango – Chicken Breast – 8 oz

Picanha – Sirloin Slices – 8 oz